Uskalla

Kuka minä olen?

Olen Sari Ala-Honkola, yhteiskuntatieteen maisteri, koulutuspäällikkö, asiakkuuspäällikkö, tunnevyöhyketerapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja, lisäksi olen sertifioitu ACC-coach, ammattiopettaja sekä reiki-master.

Taustani on koulutusmaailmasta. Olen toiminut pitkään johtamisen koulutusohjelmien koulutuspäällikkönä Vaasan yliopistossa ja HAUS kehittämiskeskus Oy:ssä sekä aikaisemmin muissa oppilaitoksissa.

Kokemusta on kertynyt JOKO-koulutuksista, eMBA-valmennuksista, hyvinvoinnin ja osaamisen johtamisen ohjelmista ja asiakkuusjohtamisen kokonaisuuksista. Lisäksi olen toiminut yli neljä vuotta Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutuspäällikkönä ja valmentajana. Coach-kokemusta on yksilöiden ja erilaisten tiimien valmennuksista noin 10 vuoden ajalta.

Minulla on maisteritutkinto yhteiskuntatieteissä, pääaineena tiedotusoppi ja sivuaineina psykologia ja sosiologia. Kauppatieteen maisteriopintoja olen opiskellut henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa ja tutkinnossa johtaminen ja aikuiskasvatustiede olivat painotettuina.

Näen ja koen, että työyhteisöjen kehittäminen on kokonaisvaltaista työtä, jossa pitää johtamisen kehittämisen lisäksi ottaa huomioon kulttuurinäkökulmat. Olen huomannut, että vaikka yksilöiden oma kehittyminen on kullekin henkilölle tärkeä voimavara, se ei pelkästään riitä organisaatioiden ja yritysten kehittymiseen. Tarvitaan yhteistä näkemystä ja tarpeeksi isoa kriittistä massaa, jotka yhdessä kehittävät työyhteisöä yhdessä haluttuun suuntaan.

Valmennusajatteluni perustuu systeemiseen ajatteluun ja työskentelen ihmisten hyvinvoinnin, kuormittuvuustekijöiden sekä oman elämän oivusalluttavuuden edistämiseksi. Hoitofilosofiani on kokonaisvaltainen ja otan aidosti huomioon asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen sekä henkisen hyvinvoinnin.

Minulla on opettajan pätevyys ja se tuo ajatteluuni pedagogista ulottuvuutta ja osaamista toimia esim. uraohjaajana. Räätälöidyissä valmennusohjelmissa osaan kutoa yrityksien ja organisaatioiden kehittämistarpeet yhdeksi järkeväksi kokonaisuudeksi.

Näen ihmisissä kehittymispotentiaalin ja autan yksilöitä löytämään omia vahvuuksiaan. Organisaatiokehittäjänä menen vahvuudet edellä ja en halua keskittyä pelkästään jatkuvan parantamisen malliin, jossa näen ongelmana sen, että keskitytään ongelmiin. Haluan, että työyhteisössä keskitytään vahvuuksiin, osaamiseen ja työniloon. Näitä kehittämällä ja vahvistamalla päästään pitkälle.