Koulutuspäällikkö- ja projektipäällikköpalvelut

Olen toiminut koulutusalan projekteissa päällikkönä erilaisissa oppilaitoksissa reilut 20 vuotta. Johtamisen koulutusohjelmista on eniten kokemusta esim. JOKA-koulutus Vaasassa, Valtio-JOKO HAUSissa ja executive MBA-ohjelmien suunnittelu, myyminen, koordinointi ja coachaus ryhmissä tai yksilöinä.

Olen myynyt ryhmät aina täyteen osallistujia ja palaute on ollut vähintään 4/5 ryhmiltä, kun on arvioitu sisältöä, järjestelyjä ja vaikuttavuutta.

Lisäksi olen suunnitellut ja toteuttanut HR-ohjelmia, myynnin ja asiakkuuksien johtamis- ja kehittämisohjelmia sekä projektipäällikkövalmennuksia.

Työkieleni on suomi ja englanti. Koulutusosaaminen liittyy johtajana kehittymiseen, valmentavaan työotteeseen, työhyvinvointiin ja muutosvalmiuksiin, uusien esihenkilöiden tukeen sekä esim. projektiviestintään.

Projektipäällikkönä hallinnoin ja koordinoin erilaisia valmennusohjelmia ja kehittämispalveluja. Minulla on pedagoginen pätevyys ja liiketoiminnallisesti kannattavat koulutuspalvelut ovat myös organisaatioiden johtamiskulttuuria edistäviä.